Tickets
Provinciaal depot voor bodemvondsten

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

  1. Provinciaal Depot

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten neemt bodemvondsten aan, maar onder voorwaarden i.v.m. met de coronamaatregelen.

Ter voorbereiding op de toekomstige verbouwing en renovatie van het gebouw blijft Museum G.M. Kam gesloten.

Meer info

In het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam is het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland ondergebracht. De vondstcomplexen bevinden zich hier in de depots. Tijdens de verbouwing van Museum G.M. Kam bevinden de depots zich tijdelijk op een andere locatie. Tevens bevindt een deel van de vondsten zich in een tijdelijke depotruimte bij het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen. 

 

 

 

 

Aanleveringen van bodemvondsten

Vondstcomplexen en bijbehorende documentatie van archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in Gelderland worden gedeponeerd in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland.

Uitgezonderd hiervan zijn vondsten en documentatie uit archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in gemeenten die over een eigen gemeentelijk depot beschikken. Het betreft de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen met Doesburg.

Voor de aanlevering van vondstcomplexen en onderzoeksdocumentatie gelden bijzondere richtlijnen. 

Daarnaast gelden in de coronaperiode strengere voorwaarden dan gebruikelijk rondom de aanlevering van vondsten of monsters, teneinde de aanlevering veilig te laten verlopen. Neem daarom vooraf contact op met uw contactpersoon bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Heeft u geen vaste contactpersoon? Kijk dan op onze contactpagina.

 

Selectie

In vele gevallen vindt er, voordat de vondstcomplexen aan het depot worden overgedragen, selectie plaats. Hiervoor moet met de provincie als juridisch eigenaar van de bodemvondsten contact worden opgenomen. Selectierapporten dienen altijd aan de depotbeheerder ter goedkeuring worden voorgelegd.

Verdere informatie vindt u in het informatieblad selectie.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.

Terug naar vorige Pas de cookie instellingen aan naar jouw voorkeur.