Voor actuele informatie, blijf op deze website. Voor achtergrondinformatie klik hier.
Tickets
Provinciaal depot voor bodemvondsten

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

  1. Provinciaal Depot

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland is vanaf 1 juni a.s. al weer beschikbaar. Ter voorbereiding op de toekomstige verbouwing en renovatie van het gebouw blijft Museum G.M. Kam gesloten.

Meer info

In het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam is het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland ondergebracht. De vondstcomplexen bevinden zich hier in de depots en tevens in een tijdelijke depotruimte bij het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen.

 

 

 

 

Aanleveringen van bodemvondsten

Vondstcomplexen en bijbehorende documentatie van archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in Gelderland worden gedeponeerd in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland.

Uitgezonderd hiervan zijn vondsten en documentatie uit archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in gemeenten die over een eigen gemeentelijk depot beschikken. Het betreft de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen met Doesburg.

Voor de aanlevering van vondstcomplexen en onderzoeksdocumentatie gelden bijzondere richtlijnen

Selectie

In vele gevallen vindt er, voordat de vondstcomplexen aan het depot worden overgedragen, selectie plaats. Hiervoor moet met de provincie als juridisch eigenaar van de bodemvondsten contact worden opgenomen. Selectierapporten dienen altijd aan de depotbeheerder ter goedkeuring worden voorgelegd.

Verdere informatie vindt u in het informatieblad selectie.

Vondst melden?

Het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam adviseert bij vondstmeldingen, maar fungeert niet als meldpunt voor vondsten. Vondsten dienen gemeld te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.

Terug naar vorige Pas de cookie instellingen aan naar jouw voorkeur.